Przepisy wewnętrzne

Dla:
przewoźników kolejowych,
zarządców infrastruktury,
oraz użytkowników bocznic kolejowych
oferujemy opracowanie regulacji wewnętrznych w postaci instrukcji.

przepisy_1

Najczęściej tworzone przez nas instrukcje to:

 • Instrukcja o zasadach technicznego utrzymania pojazdów trakcyjnych;
 • Instrukcja o zasadach technicznego utrzymania wagonów towarowych;
 • Instrukcja obsługi, utrzymania i eksploatacji hamulców w pojazdach kolejowych;
 • Instrukcja określająca metody i sposoby wykonywania pomiarów geometrycznych zestawów kołowych;
 • Instrukcja o organizacji pracy manewrowej;
 • Instrukcja o ładowaniu i zabezpieczaniu przesyłek towarowych;
 • Instrukcja utrzymania i eksploatacji urządzeń radiołączności pociągowej i manewrowej;
 • Instrukcja o przewozie przesyłek nadzwyczajnych;
 • Instrukcja przewozu towarów niebezpiecznych;
 • Instrukcja postępowania w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym;
 • Instrukcja dla maszynisty i pomocnika maszynisty spalinowego i elektrycznego pojazdu trakcyjnego;
 • Instrukcja dla rewidenta taboru;
 • Instrukcja o utrzymaniu infrastruktury kolejowej (torów, rozjazdów, podtorza, przejazdów, obiektów inżynieryjnych);
 • Instrukcja dla toromistrza;
 • Instrukcja o sygnalizacji;
 • Instrukcja dla maszynisty instruktora;
 • Instrukcja o przygotowaniu zawodowym, egzaminach i szkoleniach dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych.

Wszystkie zapisy tworzonych przez nas regulacji wewnętrznych są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi oraz dopasowane do danego przedsiębiorstwa.

Oferujemy także aktualizację posiadanych instrukcji, wprowadzanie zmian i uzupełnień.