Systemy zarządzania bezpieczeństwem

Warunkiem uzyskania przez:

  • przewoźnika kolejowego - certyfikatu bezpieczeństwa
  • zarządcę infrastruktury - autoryzacji bezpieczeństwa
jest posiadanie własnego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.
kolej_1

Oferujemy opracowanie Księgi Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem wraz z zestawem niezbędnych procedur dedykowanych dla Państwa przedsiębiorstwa.

Ponadto reprezentujemy przedsiębiorstwa przed Urzędem Transportu Kolejowego aż do chwili akceptacji systemu jak również uzyskania Certyfikatu bezpieczeństwa bądź Autoryzacji bezpieczeństwa.

Na życzenie klienta dokonujemy aktualizacji / zmian posiadanych Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem pod względem zgodności z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi jak również aktualną strukturą przedsiębiorstwa.