Szkolenia

Pouczenia okresowe

Oferujemy Państwu przeprowadzanie cyklu pouczeń okresowych dla stanowisk kolejowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Pouczenia okresowe adresujemy do: przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej i użytkowników bocznic kolejowych.

Owl_Teacher_PNG_Clipart

Przeprowadzane pouczenia obejmują m. in. zagadnienia:

-ruchowe,

- trakcyjne (w zakresie trakcji spalinowej i elektrycznej),

- sterowania ruchem kolejowym,

- radiołączności (manewrowej, pociągowej),

- pomiarów torów i badań rozjazdów.

Oferowane przez nas pouczenia dostosowujemy do specyfiki pracy Państwa przedsiębiorstw.

Szkolenie: Operator lekkich maszyn do robót torowych

Organizujemy szkolenia dla operatorów lekkich maszyn do robót torowych. Pracownicy szkoleni mają możliwość teoretycznego i praktycznego zapoznania się z budową, zasadą działania i eksploatacją takich maszyn jak:

- zakrętarki spalinowe,

- wiertarki do szyn i podkładów,

- podbijarki torowe,

- piły do cięcia szyn,

- pilarki łańcuchowe,

- kosy spalinowe,

- opryskiwacze spalinowe,

- podnośniki torowe,

- zagęszczarki gruntu,

- agregaty prądotwórcze i hydrauliczne.
szkolenie