Systemy Zarządzania Utrzymaniem

401vc_rys_schematyczny

Oferujemy:

  1. Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Utrzymaniem (księga, procedury) pod kątem uzyskania przez podmiot Certyfikatu Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie (ECM) w zakresie obejmującym wagony towarowe;
  2. Integrację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) oraz Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS).

kutruffy