Regulaminy pracy bocznic

W związku z

Obwieszczeniem Prezesa Urzędu transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r.

w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzanego przez jej użytkownika

nakazującym każdemu użytkownikowi bocznicy kolejowej sporządzenie własnego

"Regulaminu pracy bocznicy kolejowej"

oferujemy Państwu opracowanie w/w dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami a w szczególności: